دولت: به دنبال ابزاری برای افزایش حقوق کارگران و مستمری بگیران هستیم – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; وی افزود: جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت هزینه ها تشکیل شده و در حال برگزاری است. نتایج نهایی نیست اما امیدواریم در چند روز آینده به نتیجه برسیم.

میرکاظمی گفت: ابتدا باید ببینیم آیا توانایی این کار را داریم یا خیر؟ چون پرداخت نخواهیم کرد باید پول خلق کنیم و تورم به مردم تحمیل شود.

وی ادامه داد: با فرض اینکه بتوانیم منابعی پیدا کنیم یا هزینه ها را کنترل کنیم تا بتوانیم حقوق را احیا کنیم و ادامه دهیم، اقدامات تخصصی در حال انجام است.