راهنمای اطلاعات تدوین نقشه راه برای مجموعه دانش بنیان


برگزاری ششمین نشست ستاد تخصصی رفع موانع، تقویت و ارتقای شرکت های دانش بنیان به سرپرستی معاون اول رئیس جمهور؛

شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ – ۲۰:۳۳

مخبر

تهران (پانا) – ششمین سالانه موانع توانمندسازی، تقویت و توسعه شرکت های مهارت محور (شنبه) با محوریت سازمان برنامه و بودجه به ریاست پله معاون رئیس جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در این همایش که با حضور رئیس سازمان برنامه و مالی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، موضوع امسال را «تولید؛ برنامه های دولت در این زمینه تاکید کرد: سازمان برنامه و دارایی باید با هم همکاری کند. همه بخش‌ها اولویت‌های دانش‌بنیان را برای هر واحد در خارج از کشور ترسیم و برنامه‌ریزی کنند، کالاهای وارداتی با همان تولید داخلی را استخدام و از آن جلوگیری کنند.

در این کنفرانس همچنین نحوه تخصیص اعتبارات و رفع محدودیت های تامین مالی برای تولید رقابتی شرکت های دانش بنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین از نظر نحوه ورود شرکت های بزرگ به بخش دانش، تخصیص منابع سایر سازمان ها به پروژه های دانش بنیان، انعطاف پذیری که مشخصه نقش هر استان در واگذاری شرکت های دانش بنیان است، محورهای قابل قبول با رتبه عملکرد دانش بنیان است. طرح ها و برنامه های تولیدی و تخصیص کلی منابع برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصمیم گیری شد.