رای به اخلاق / کار تیم توسعه به صورت شفاف!آخرین قضاوت کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال فدرال در مورد پرونده ها به شرح زیر اعلام می شود:

به گزارش کمیته اخلاق، حکم عباس کافی که از سوی کمیته اخلاق صادر شده بود در کمیته تجدیدنظر پس از تجدیدنظر قطعی شد. در نتیجه عباس کافی به دلیل هر گونه فوتبال، فوتسال و دریانوردی به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه نقدی و انفصال شش ماهه محکوم شده است.

همچنین حکم صادره درباره باشگاه رایکا بابل و آقایان رحمان نجف زاده، علی اکبر جعفرنژاد و پیمان منیری حمزه کلایی که از سوی کمیته اخلاق صادر شده بود پس از تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف پذیرفته و نهایی شد. در نتیجه باشگاه رایکا بابل یک میلیارد ریال و رحمان نجف زاده، علی اکبر جعفرنژاد و پیمان منیری حمزه کلایی به پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شدند.

لازم به توضیح است قطعیت اجرای حکم کمیته اخلاق در این خصوص به نفع جناب آقای حسام حسن نتیجه منتهی به پرداخت اولیه ۵۰۰ میلیون تومان می باشد. بدین ترتیب توسعه فعالیت های باشگاه رایکا بابل و آقایان. حسام حسن نتاج جلوداری، رحمان نجف زاده، علی اکبر جعفرنژاد و پیمان منیری حمزه کلایی تنها پس از اجرای حکم و با تایید کمیته اخلاق امکان پذیر خواهد بود. .

با توجه به آخرین رای سرکار خانم عطیه محب زاده، بنا به درخواست تجدیدنظر، کیفرخواست فوق از سوی کمیته محترم تجدیدنظر متوقف گردیده است.