4
مهر

ردیابهای مغذی MICRO: مواد مغذی


اگرچه مانیتورهای کلان زیادی وجود دارد ، اما به نظر می رسد کمبود ویتامین / مواد معدنی / غیره وجود دارد. آیا مانیتورها / برنامه ها / سایتهای ریز مغذی خوب وجود دارد؟

من قبلا از nutrdata.elf.com استفاده می کردم اما به نظر نمی رسد که مالک دیگر به این سایت علاقه نشان دهد و Flash Player که برای نمایش برخی از ارزشمندترین نقشه ها لازم است دیگر توسط Adobe پشتیبانی نمی شود. من قبلاً برای بررسی MyFitnessPal رفتم زیرا می خواستم مطمئن شوم که کاملا تناسب اندام دارم و فقط کالری خود را پایین نگه ندارم.