رفتار برادر قاضی منصوری در خصوص سخنان امروز روانپزشک: نظریه خودکشی برادرم در گزارش نهادهای امنیتی رد شد/ پلیس بین الملل ایران اصرار داشت که پرونده برادرم «خودکشی» باشد. “از ابتدا – پایگاه خبری مدرس


پس از انتشار ادعای جدید رئیس سازمان پزشکی قانونی مبنی بر مرگ قاضی منصوری که ادعای خودکشی وی را رد می کند؛ برادر قاضی منصوری روزنامه نگار مدرا ایشان فرمودند: چون خود حاج آقا معتقد بودند، از اول هم فکر خودکشی درست نبود. از سوی دیگر، ادعای نادرست یکی از متهمان پرونده معروف به اکبر طبری در واقع این نبود که برادر بنده به دلیل ترس از حضور در دادگاه قصد خودکشی داشته باشد.

وی افزود: ما دلایل زیادی داشتیم که او در روزهای آخر احساس ناامنی شدیدی می کرد و قاتلان این حادثه به گونه ای شرایط را ایجاد کردند که از روز اول کشته شدن قاضی منصوری صد در صد مطمئن بودیم.

قاضی منصوری برادرش گفت: خب در مورد اظهارات پزشکی قانونی باید بگویم که سایر نهادهای امنیتی نیز علناً اعتراف کردند که حادثه هتل خودکشی کودک نبوده است. در واقع باید از آقای شیرزاد در پلیس بین الملل تشکر کنم که سعی کرد همه را متقاعد کند که برادرم از ابتدا خودکشی کرده است.

برادر قاضی منصوری همچنین خاطرنشان کرد: در این پرونده باید بگویم که دادستانی رومانی از نماینده جمهوری اسلامی رومانی پرسیده و به آنها تذکر داده که در حال بررسی پرونده هستیم چرا وقتی از کلمه خودکشی استفاده می کنید.

وی ادامه داد با توجه به انتشار نظر پزشک قانونی مبنی بر عدم اعتراف خواهرم انتظار داریم آقای آژه ای در این خصوص صحبت کنند.