رفتار روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص حذف تصویر پرسپولیس از روی روزنامه


تضاد بین ناسیونالیسم و ​​اسلام برای هر دوستی ظالمانه است. این دو واقعیت متقابل نیستند. ما از لحظه تولد هم مسلمان هستیم و هم ایرانی.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تعارض ناسیونالیسم و ​​اسلام شر هر دوستی است. این دو واقعیت متقابل نیستند. ما از لحظه تولد هم مسلمان هستیم و هم ایرانی.

کسانی که به نام دین به ملت حمله می کنند یا با پرچم ملت به دین حمله می کنند در واقع تیری به پای خود و حتی به ذهن و قلبشان می زنند. چنین کار نابخردانه ای را فقط کسانی انجام می دهند که از ایمان و خرد کم برخوردارند. دفاع مقدس را دیده ایم که ضعف هر کدام موجب تقویت دیگری نمی شود، بلکه آن را ضعیف تر می کند.

حتی امروزه حذف نمادهای ملی گرایی – مانند برداشتن مجسمه تخت جمشید از ایران، چک های ۱۰۰ هزار تومانی و غیره – منجر به افزایش اعمال مذهبی نمی شود، بلکه باعث کاهش شدید وابستگی مردم به هویت خود می شود. . و چارچوب شناختی که اساساً مانند خانه ای با چهار دیوار عمل می کند.

کدام عاقلی فکر می کند که بر پایه های خانه اش تار عنکبوت بگذارد؟ فکر کردن در مورد آن باعث می شود که آدم به لرزه بیفتد، چه رسد به اینکه ببیند مردم این کار را انجام می دهند. به کسانی که درخت جامعه را با تبر کشتند، می گویند: این درخت را از ریشه در می آوریم، به جای آن چه می کارید؟ مطمئن شوید که درخت برای خوردن میوه اش رشد نمی کند و در سایه آن نمی نشیند.

تضعیف ناسیونالیسم، دیوار شکسته هویت ملی به شکاف بزرگی تبدیل می شود که دشمن از آن می گذرد و همه ما را زیر پا می گذارد. طرف دیگر ماجرا هم همین است و باید به کسانی که از پنجره ناسیونالیسم به درخت مذهبی سنگ پرتاب می کنند نیز یادآوری کرد که عاشورا عمق استراتژی ما و موتور محرکه ایران است.

عاشورا مهمترین اقدام برای ابراز قدرت برای پایان دادن به تجاوزات عراق به دولت های شرق و غرب بود. کسانی که به نام ناسیونالیسم از دین می نویسند ملی گرا نیستند بلکه ضد ملی گرا هستند. آنها انقلابی ایران هستند نه حامی ایرانی. این دو گروه قیچی را با اختلاف ۱۸۰ درجه تیز می کنند که منافع ملی و اعتقادات مذهبی را قطع می کند. بیایید با تمام توان در ترویج باورهای دینی و ملی تلاش کنیم تا این شکاف برطرف شود. باید به جنبه های دینی و ملی مانند انقلابی، اسلامی و ملی «اجباری» توجه کرد. این راهی برای پاسداری از عظمت ایران و حفظ مبانی دینی است. بیایید به آن برسیم.