روایتی رادیویی از زندگی زهرا امیرابراهیمی


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه مدارا؛ در این گزارش تریلر فیلم «عنکبوت مقدس» و قسمت هایی از این فیلم پخش شد و زهرا امیر ابراهیمی و خروج وی از ایران ذکر شده است:

* بر خلاف واقعیت، شخصیت زن در داستان «عنکبوت مقدس» نقش آفرینی کرده است تا حلقه عظیمی از خشونت علیه زنان ایرانی به این فیلم نشان داده شود.

* برای این قسمت با مردی مصاحبه کردند که در دهه ۸۰ با بازی در یک سریال تلویزیونی به شهرت رسید اما در نتیجه انتشار فیلم مخفیانه اش توسط یکی از همکارانش و در همان زمان به فرانسه رفت. زندگی و کار در ایران.

* این فیلم در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط افراد مذهبی جامعه ایران اکران نشد، اگرچه خانم امیر ابراهیمی در ملاء عام مورد ارعاب و توبیخ قرار نگرفت، اما به عنوان تهیه کننده، هنرمندی تبعید شده و قربانی رژیم ایران پس از دهه ها به تصویر کشیده شد. از صلح

The post روایتی رادیویی از زندگی زهرا امیر ابراهیمی اولین بار در پایگاه خبری مدارا پدیدار شد.