رونمایى از گزینه ‘پرسپولیس’ براى جانشینى کل محمدى


روزنامه گل در تیتر صفحه اول خود مدعى شد؛

در صورت توافق باشگاه پرسپولیس با گل محمدى و جدایى او از این تیم، مهدى مهدوى کیا جانشین یحیى خواهد شد.