ریحانه پارسا دومین فیلم خود را جلوی دوربین برد – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; فیلم «فصل ماهی» در استانبول جلوی دوربین رفت و فیلمی ستایشی از بازیگری است که با زندگی انسان ها و اتفاقات واقعی تطبیق می یابد.
ریحانه پارسا همزمان با فعالیت های بازیگری در ایران، فیلمسازی را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و فیلم کوتاه «شب» را روی صحنه برد.