سرمربی تیم ملی را نمی توان برکنار کرد/ انتقادات بی تاثیر استپس از دومین مسابقه تیم ملی فوتسال در جام ملت های آسیا، کارشناسان فوتسال به انتقاد از وحید شمسایی پرداختند.

شدت این اتهامات به جایی رسید که در فضای مجازی صحبت از احتمال از دست دادن جایگاه وحید شمسایی در تیم ملی فوتسال شد. اما یکی از اعضای هیات مدیره این خبر را تکذیب کرد و با نظر کمیته فوتسال به کار خود ادامه خواهد داد.

در همین رابطه اوصولی که سخنگوی فدراسیون فوتبال نیز هست، عنوان کرد که دومین نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال در جام ملت های آسیا به دلیل جوانی اش کمتر از قهرمانی نیست، در این میان باید گفت: عملکرد تیم ملی فوتسال در جام ملت های آسیا قابل دفاع بود.

تیم ملی فوتسال باید در آینده در جام جهانی شرکت کند.