سریال مریخ روزگاری روزگاری بازیگران و داستان خانه مریخ را روزی روزگاری نشان می دهد


گاهی سریال مریخ از سری بازی های خانگی خنده دار است که داستان فانتزی آن دلیل محبوبیت این سریال در بین مردم شده است.

بازیگران سریال روزی روزگاری مریخ

مخترعان مریخ در زمانی دیگر

بازیگران سریال Rozzi Rogori Mars

بازیگران نمایش خانگی روزی روزگوری

داستان مریخ زمانی یک سری زمانی بود

ما در زمانی زندگی می کنیم که همه موجودات از سیارات مختلف به مریخ می روند … شما چطور؟