سریال پوست شیر ​​بازیگران و نمایش خانگی داستان پوست شیر


یک سری پوست شیر یکی از عناوین آینده یک نمایش محلی است که ترکیب بازیگران آن باعث محبوبیت آن شده است سریال نمایش خانگی پوست شیر در بین مردم بود.

نمایندگان سریال پوست شیر

مدیر، منشی جمشید محمودی
تهیه کننده نوید محمودی
عوامل رضا بهاروند (نویسنده)
بازی اوت ۱۴۰۱
نوع پلیس – جنایی
رسانه کانال خانگی – فیلم نت

بازیکنان سریال پوست شیر

نمایش خانگی بازیگران پوست شیر

داستان سریال پوست شیر

داستان این سریال در مورد یک افسر پلیس است که درگیر یک بازی عجیب و هیجان انگیز می شود.