سری جادوگر


سری جادوگر به شکلی خنده دار و متفاوت ساخته شده است مسعود اطیابی در سینمای خانگی است. تیم بازیکنان سری جادوگر با دیگر وظایف این کارگردان تفاوت زیادی دارد.

نمایندگان سریال جادویی

کارگردانمسعود اطیابی
تهیه کنندهایرج محمدی
نمایندگانمریم تاجیک، حمزه صالحی (دبیر)
رسانهنمایش خانگی
نوعجوک های اجتماعی
سال اعلامیهمی ۱۴۰۱
تولیدکنندگان سری جادوگر نمایشگاه خانگی

بازیگران سریال جادویی

بازیگران سریال نمایش خانگی شعبده باز

داستان سریال جادویی

تروریست های شناخته شده قدرت و جهانگیر که تحت تعقیب پلیس هستند، مصمم هستند با لباس مبدل از کشور فرار کنند، اما در راه حوادثی برایشان پیش می آید…