12
شهریور

سس مایونز – آیا واقعا سالم است؟می دانم مایو کالری زیادی دارد. اما به غیر از این ، آیا واقعاً ناسالم است؟

اگر به کالری بیشتری در رژیم غذایی خود نیاز دارید و مایونز طبیعی تهیه شده از روغن کلزا (و زرده ، سرکه + ادویه جات ترشی جات) مایو اشتباه است؟

ارائه شده توسط / u / ecalicious
[comments]