12
مهر

سطح کلسیم تا منیزیم: یک رژیم غذایی مغذی


سعی کردم سرم را در مورد این میزان کلسیم و منیزیم بچرخانم. من بر اساس ماست هستم و در همه جا خواندن نسبت 2: 1 به میلی گرم برای سلامتی بهترین است.

به نظر می رسد من اصلا آن را درک نمی کنم ، از جمله رژیم معمولی من ، روزانه 800-1200 میلی گرم کلسیم با 800 میلی گرم منیزیم دریافت می کنم.

آیا من برای این غذا خوردن پاهایم را لگد می کنم؟ من همه ریز مغذی ها را وارد کردم اما این نسبت فقط 1: 1 است و می ترسم در آینده به سلامتی من آسیب برساند.