5
مهر

سوالاتی در مورد خوردن سبزیجات هر روز: رژیم غذایی مغذی


هر روز چه غذای خوبی می خورید؟ سه؟ شش سرویس؟ تقریباً 3 اونس یک غذای گیاهی است یا گاهی اوقات با برگهای سبز ، چند عدد (عجیب است زیرا اندازه دست آنها متفاوت است). آن را وزن کنید و خواهید دید.

سوال ، اسفناج چیست؟ این بسیار سالم است ، اما مصرف تغذیه ای شما هیچ تفاوتی نمی کند.