12
شهریور

سوالاتی در مورد قند خون: غذای مغذی


من اطلاعات زیادی در مورد آن tbh ندارم …

اما بدن شما انسولین می سازد تا با قندی که می خورید مبارزه کند.

اگر بیشتر شیرینی بخورید ، قند شما همچنان در نوسان است. اما انسولین به بدن شما کمک می کند تا از آن مراقبت کند.

من معتقدم که اگر پروتئین همراه داشته باشد نیز مفید است ، اما ممکن است من اشتباه کنم.

با خوردن زیاد شکر و استفاده زیاد از نیشکر می توانید از این مزیت استفاده کنید. سپس شما دیابتی هستید.

من افت قند خون دارم و اولی دیابتی است ، بنابراین من هیچ اطلاعات پزشکی در مورد آن ندارم ، اما امیدوارم این کمی کمک کند.