13
شهریور

سوال در مورد مواد تشکیل دهندهدر برخی از محصولات خانم داش ، آنها “روغن لیمو” را به عنوان یک عنصر ذکر کرده اند ، اما من چیزی در مورد آن در اینترنت پیدا نکرده ام. این چیه پیشاپیش ممنون!

ارائه شده توسط / u / DScotus
[comments]