29
شهریور

سوال در مورد مکمل ویتامین: غذای مغذی


من چندین مقاله خوانده ام که می گویند B12 یک ماده مغذی رایج است که مردم آن را ندارند.

فرض کنید کسی با خوردن تخم مرغ ، ماهی قزل آلا ، شیر و غیره 120 درصد از RDI B12 دریافت می کند.

آیا فرد هنوز ناکافی تلقی می شود؟ آیا آنها هنوز به مکمل های ویتامین نیاز دارند؟ یا ممکن است رژیم غذایی مناسب نباشد و فرد هنوز به ویتامین نیاز داشته باشد؟