27
شهریور

سوال در مورد چربیمن قسمت 7 تنهایی را تماشا می کنم و به نظر می رسد دسترسی به چربی اولین راننده است. اگرچه 100 پوند گوشت در یک صندوق عقب سالم و بی خطر بود ، فردی در تلاش برای کشتن ماهی خودکشی کرد زیرا فکر می کردند چربی بیش از حد با ارزش است.

در ابتدای فصل ، این شرکت کننده مقدار زیادی میوه جمع آوری کرد. بنابراین من فقط تعجب می کنم که چرا انواع توت ها و گوشت بدون چربی کافی نیست؟ ممکن است دانه های آن کمتر از آن چیزی باشد که فکر می کردم ، اما من احساس می کنم بدن شما می تواند کربوهیدرات ها را به انرژی و چربی تبدیل کند تنها در صورتی که مقدار کافی از آن را داشته باشید.

پیشنهاد شده توسط / u / Clacimus
[comments]