سوال پرویز پرستویی درباره کشیش حمله کننده به علی کریمی


همدردی: پرویز پرستویی در جریان چالش کشیش با علی کریمی در پستی خطاب به کشیش فوق نوشت: اخیرا صحبت های شما را در دنیای واقعی دیدم و شنیدم، بسیار متاسفم که پادشاه جهان ایران را خطاب کردید. فوتبال بی احترامی از روی منبر کجای صحبت های آقای علی کریمی توهین به مقدسات یا خدا غضب کرده بی احترامی به شهدا بود؟بی شرف خواندن این مرد مغرور؟

در شرایطی که بسیاری از مردم چندین ماه است که دست به برنج نزده اند، پول نان خالی، گوشت و… ندارند، آیا اگر پول این نذری ها برای این فقرا مصرف شود، امام حسین قهر می کند؟ من شک دارم! وی ادامه داد: آقای علی کریمی بارها به نفع نیازمندان گام های بلندی برداشته است. و اما سیدالشهدا، برای خون پاک حسین، رفتار امثال شما خلاف دین و حسین است.