14
شهریور

سوپ مینسترون – JSHealth


این سوپ بسیار مغذی و جالب مینسترون در زمستان گرمتر است. ما کبد گیاهی را برداشتیم و از خمیر نبض (ساخته شده از حبوبات) برای افزایش کبد پروتئین استفاده کردیم. یک دسته بزرگ تهیه کنید و دو روز از آن لذت ببرید یا بعداً بخشی از آن را پخش کنید! بهترین غذای راحت.

سرو کنید 4