شادی جالب لوکادیا پس از گل اولش برای پرسپولیس


یورگن لوکادیا ستاره هلندی پرسپولیس اولین گل خود را با پیراهن این تیم مقابل صنعت نفت در ورزشگاه آزادی به ثمر رساند.

یورگن لوکادیا ستاره هلندی پرسپولیس اولین گل خود را با پیراهن این تیم مقابل صنعت نفت در ورزشگاه آزادی به ثمر رساند.

گزارش کردن اندیشه هایشآنچه جالب بود شادی او پس از گلش بود که به روی صحنه بانوان رفت و با بوسیدن لوگوی پرسپولیس شادی خود را با آنها تقسیم کرد.