شهردار انقلابی کرج برکنار شد


مصطفی سعیدی سیرایی شهردار کرج روز یکشنبه در تجمع شورای مسلمانان کرج با ۱۱ رأی از مجموع ۱۳ رأی از سمت خود برکنار شد.

مصطفی سعیدی سیرایی شهردار کرج روز یکشنبه در تجمع شورای مسلمانان کرج با ۱۱ رأی از مجموع ۱۳ رأی از سمت خود برکنار شد.

به گزارش ایرنا که در این جلسه از اتهامات شهردار کرج حمایت کرد، ناتوانی در اجرای طرح های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و انتصاب مدیران ناکارآمد را دلیل اعتراض به ادامه کار شهردار دانست.