شکستن قبر برادر عبدالباقی خانواده قربانیان متروپل!


قبر مجید عبدالباغی برادر مالک متروپل حسین عبدالباغی افتتاح شد که در کنار برادرش در استان اصفهان به خاک سپرده شد.

قبر مجید عبدالباغی برادر مالک متروپل حسین عبدالباغی افتتاح شد که در کنار برادرش در استان اصفهان به خاک سپرده شد.

به گزارش مشرق، قبر وی حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه توسط یکی از خانواده جانباختگان پل مترو باز شد و پس از بازکردن کفن مجید عبدالباقی و فیلمبرداری از جسد وی، بازگشت. قبر به حالت اولیه خود رسید و به آبادان بازگشت.

با توجه به تصاویر دوربین های مداربسته ضبط شده در اطراف قبرستان شهدای گلستان در عطاباد استان اصفهان، خودروی مظنون به سرعت شناسایی و توسط دوربین های راهنمایی و رانندگی ردیابی شد تا وارد شهر آبادان شود.

در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی آبادان، حمیدرضا قرایی که متهم به حفاری قبری در محل اختفای خود در آبادان است، شناسایی و دستگیر شد. هنوز در حال بررسی است.

خانواده وی پس از حفاری قبر مجید عبدالباقی، قبر وی را با بتن پوشانیدند. همسر و فرزندان مجید عبدالباغی پس از مرگ وی بسیار اندوهگین شدند و برای همیشه آبادان را ترک کردند. احتمالا هیچ یک از اعضای خانواده عبدالباقی به آبادان برنمی گردند.