14
شهریور

شکلات و چربی های اشباع شده: غذاهای مغذی


پس از آزمایش های زیاد ، به این نتیجه رسیدم که چربی اشباع نشده شکلات آماده سازی نیست -حتی دانه های کاکائو نیز دارای محتوای چربی مشابه شکلات تلخ پرچرب هستند.

یک گرم شکلات تلخ دارای محتوای چربی 6 گرم مرغ تیره است.

من از این بابت کمی گیج شده ام ، زیرا مردم اغلب شکلات تلخ را بسیار سالم می دانند ، اما البته پر از چربی های لبنی نیز هستند ، بنابراین گیاه “چربی” است یا مردم به آن اعتماد می کنند؟ فقط خوردن مقدار کمی از کالری موجود در شکلات و در نتیجه غلظت بیشتر کار مهمی نیست؟