12
شهریور

شیر بادام بدون طعم مارزیپانمستقر در انگلستان. من از شیر بادام شیرین نشده Lidl استفاده کردم اما بوی مارزیپان را نمی توانم معده کنم.

آیا مارک / واریته ای وجود دارد که این طعم و بوی منحصر به فرد را نداشته باشد؟

ارائه شده توسط / u / justmadetheaccountto
[comments]