25
شهریور

عادت غذا خوردن با هم ماهیچه می سازد و چربی می سوزاند؟ : غذای مقوی


من به تازگی چیزی در اینترنت پیدا کردم به نام “دوچرخه”. این بدان معناست که در بسیاری از روزها ، جایی که فعالیت بدنی سنگینی انجام می دهید ، 10٪ غذای اضافی می خورید و 50٪ کالری روزانه خود را از کربوهیدرات ها دریافت می کنید. در تعطیلات خود نیز 10 درصد کالری بیشتری می خورید اما 25 درصد کالری روزانه خود را دریافت می کنید. به نظر می رسد این روش باعث عضله سازی و چربی سوزی می شود ، آیا ایده ای در این زمینه دارید؟