عطر افشانی و غباروبی مزار شهدای فرهنگی و گمنام شهرستان بهبهان


با حضور رسول عبدی پور مدیر آموزش و پرورش بهبهان، شورای معاونان، مدیران مدارس و فرماندهان بسیج مزار شهدای فرهنگی و گمنام شهرستان بهبهان به مناسبت هفته معلم عطر افشانی و غباروبی شد.