علیرضا بیرانوند: بازگشت به آسیا و قهرمانان پرسپولیس – پایگاه خبری مدارا


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه مدارا؛ علیرضا بیرانوند درباره پیوستن به پرسپولیس گفت: خوشحالم که پیراهن بزرگترین تیم آسیا را بر تن می کنم و می توانم به آرزوی خود برسم. هرگز فکر نمی کردم به این زودی برگردم، اما می دانستم که یک روز برمی گردم. من این را نمایش خوبی می دانم و امیدوارم مانند ۴ سال حضورم در پرسپولیس که ۹ جایزه گرفتیم و آخرین تجربه آسیایی خود را داشتیم، بتوانیم دوباره این جشن ها را تکرار کنیم. وقتی از پرسپولیس رفتم گفتم روزی برمی گردم تا در کنار این مستبد آسیایی باشم.

وی افزود: پیروان دوازدهمین یار و مالک پرسپولیس است. از آنها می خواهم از ما حمایت کنند.

وی افزود: در سال هایی که در اروپا بودم چیزهایی به من اضافه شد و انشاالله بتوانم از این ابزار برای پرسپولیس استفاده کنم.