علیرضا بیگی: ترمیم وزرای جدید کابینه بدون اتهام انجام می شود – پایگاه خبری مدارا


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه مدارا؛ احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم درباره A.استعفای حجت عبدالملکی سیزدهمین وزیر کار وی گفت: باید یک کارگروه دوجانبه بین دولت و مجلس تشکیل شود که مسئولیت قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری نهایی در مورد وزرایی را که نشانه های جدی از سوال یا عدم اطمینان از روند عملکرد را مشاهده می کنند، داشته باشد. بخشی از نمایندگان

وی ادامه داد: بیان شده است که اگر در این کارگروه درخواست معاونان وزرا پیگیری شود و دادگاه تصمیم به تعقیب وزیر بگیرد، دولت با این نگاه و خود وزرا وارد عمل نمی شود. باید اقدام کنند تا بین دولت و مجلس بر سر اتهام نزاع پیش نیاید و دلیلی بر تضعیف دولت نباشد و زمان مجلس و دولت بدیهی تلقی نشود.

این کارگروه اعلام نشده بین دولت و مجلس برای نظارت بر عملکرد وزرای دولت تشکیل شده است». با تصمیم کارگروه در رابطه با آقای عبدالملکی، تصمیم نهایی دولت مبنی بر استعفا اجرایی شد. .

علیرضا بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این دسته از کارگران و فعالیت آنها مورد تایید شخص رئیس جمهور نیز هست؟ وی گفت: این کارگروه نوعی «کارگر حزبی» است و از آنجایی که مجلس و دولت محصول دوران سیاسی هستند، ترجیح می دهند که جنجال آفرینی نکنند و بدون استثنا بین دولت و مجلس تصمیم گیری کنند. به ترکیب کابینه و وزرا.»

عضو کمیسیون امور داخلی و کشور با اشاره به اینکه فعالیت این کارگروه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به انتقادات برخی کارکنان در بین نمایندگان، تردیدی وجود ندارد که فعالیت ها و اختلافات این کارگروه ادامه خواهد یافت و در این صورت. به سایر وزرا تحقیق و بررسی و تصمیم نهایی این کارگروه بررسی خواهد شد.