عکس یک اتفاق غیرمنتظره برای باشگاه استقلال/ آبی ها به حالت تعلیق درآمد


با اعلام سامانه گسترده اطلاع رسانی ناشران، علامت تجاری باشگاه استقلال تعلیق شد.

بر اساس تصمیم داده شده، در نتیجه بررسی وضعیت شفاف اطلاعات ناشر، علامت تجاری این گروه به حالت تعلیق درآمد.

با اجرای دستور اداری نحوه انجام معاملات مالی در بورس ارز ایران، این توقف تا تاریخ ۸/۸/۱۳۰۱ برقرار است.

عکس یک اتفاق غیرمنتظره برای باشگاه استقلال/ آبی ها به حالت تعلیق درآمد

عکس یک اتفاق غیرمنتظره برای باشگاه استقلال/ آبی ها به حالت تعلیق درآمد