15
شهریور

غذاهای پرکالری: غذاهای مغذی


اما چرا خوردن رژیم غذایی سریع و پرکالری بسیار ساده تر از رژیم پر کالری است که خودتان تهیه می کنید؟ خوردن دو همبرگر فست فود (حدود 1400 کالری) راحت تر از یک غذای خانگی 1400 کالری است. آیا سیری با میزان کالری دریافتی اندازه گیری نمی شود؟ به این ترتیب ، دو برگر از برگرکینگ باید به اندازه ظرفی که خودتان تهیه کرده اید “سفت” باشد. چرا که نه؟ امیدوارم متوجه سوال من شده باشید.