3
مهر

غذای سالم که در خارج از یخچال به مدت طولانی مقاومت می کند؟ : غذای مقوی


سلام! من به زودی وارد خوابگاه دانشجویی می شوم و 2-4 هفته یخچال نخواهم داشت. چه غذاهای سالمی لازم نیست 2-3 تا 4 روز در یخچال نگهداری شوند و همچنان مصرف شوند؟ در صورت داشتن پروتئین بالا امتیاز اضافی دریافت کنید.

من فکر می کنم اکثر میوه ها و سبزیجات در این لیست هستند.