11
شهریور

غذای فرانسوی با توت فرنگی افرا


نان تست فرانسوی که با قهوه خریداری می شود اغلب دارای قند زیاد است و بسیار مغذی نیست. این نسخه از دسر فرانسوی منحصر به فرد و در عین حال فقط با شربت افرا و میوه خوشمزه شیرین می شود!

توجه: با نان بدون نمک ، چاودار ، سبوس دار یا نان بدون گلوتن خوشمزه است!

خدمت: 2