فرآیند هایی کدام ممکن است دندانپزشک ممکن است ارائه می دهیم در اصلاح لبخند کمک تنبل


حتی بهتر از دندان ها نیز کشف نشده ساییدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی، شرایط پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب هایی هستند کدام ممکن است می توانند لبخند ما را از نزدیک اصلاح دهند. افزایش سن، پوسیدگی دندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های لثه نیز اجتناب کرده اند دلایلی هستند کدام ممکن است اکثر ما نخواهیم کرد آنها را نادیده بگیریم. همراه خود این جاری، صرف تذکر اجتناب کرده اند انگیزه دقیق اصلاح لبخند ممکن است، دندانپزشک ممکن است قابل انجام است راهی پیدا کند راه رفع های متعددی را حاضر دهد کدام ممکن است ممکن است لبخند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان ممکن است را ترمیم هر دو حتی افزایش بخشد. نگاهی گذرا به امکان های فعلی:

سفید کردن

دندانپزشک اجتناب کرده اند خوب ماده سفید کننده برای اجتناب کرده اند بین برداشتن لکه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ هایی کدام ممکن است به مرور زمان روی دندان ها تحمیل تبدیل می شود استفاده می تنبل. همراه خود این جاری، اگر لکه‌ها {به دلیل} زمینه‌ای عکس باشد کدام ممکن است قابل انجام است خواستن به رویکرد متفاوتی داشته باشد، معنی سفید کردن همه وقت مؤثر نیست. سفید کردن دندان را می توان در مطب دندانپزشکی انجام داد هر دو قابل انجام است خوب تجهیزات خانگی ارائه می دهیم داده شود به همان اندازه برای مدت معینی روی دندان هایتان اعمال شود.

بیاموزید: فرآیند های رایج سفید کردن دندان

ارتودنسی

ارتودنسی کدام ممکن است ممکن است فک های نامرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان های کج را اصلاح تنبل، برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بزرگسالانی کدام ممکن است عمر تمدید شده در پیش دارند، اندیشه آل است. بریس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترازهایی کدام ممکن است دندانپزشک در کلینیک تخصصی مشابه با دکتر بیتنر ارتودنسی نصب می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور فاصله ای ترتیب تبدیل می شود باعث تبدیل می شود این اصلاح ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازه کردن را ساده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخند را افزایش بخشد. در صورتی کدام ممکن است میزان اصلاح می خواست قابل ملاحظه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط دندانپزشک انتخاب گرفته شود، فاصله معامله با قابل تمدید است.

پوسته

به گزارش webmd، روکش ها معمولاً لایه های نازکی اجتناب کرده اند زبان چینی هستند کدام ممکن است روی دندان ها هر دو رزین های کامپوزیت قرار می گیرند. روکش ها راه خوبی برای اصلاح عیوب کودک دندانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح به نظر می رسد لبخند ممکن است هستند. می توانید رنگ روکشی را محدوده کنید کدام ممکن است همراه خود رنگ خالص دندان ممکن است تکامل داشته باشد هر دو رنگ روشن تر.

تاج ها

روکش های دندانی معمولاً روی دندان فعلی {برای تقویت} هر دو ترمیم آسیب هر دو اصلاح رنگ، پس اجتناب کرده اند معامله با پایه هر دو برای حمایت اجتناب کرده اند بریج دندان قرار می گیرند. روکش‌ها معمولاً اجتناب کرده اند پرسلن هر دو سرامیک ساخته می‌شوند کدام ممکن است همراه خود رنگ دندان‌های ممکن است تکامل دارد به همان اندازه ظاهری خالص داشته باشید. طیف گسترده ای از خاصی دارای هسته فلزی همراه خود لایه بیرونی آلیاژ هر دو سرامیکی هستند.

او می کارد

خوب دندان اجتناب کرده اند بازو گذشت ممکن است مجازات ها شدید داشته باشد از ممکن است بر ظرفیت جویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اصلاح لبخند ممکن است تأثیر بگذارد. خوب فرآیند کاشت دندان خوب اباتمنت تیتانیومی را در فک قرار می‌دهد کدام ممکن است روی آن تاج قرار می‌گیرد به همان اندازه دندان مصنوعی ساخته شود کدام ممکن است می‌تواند فوق العاده محکم باشد. ایمپلنت قابل انجام است برای {افرادی که} مشکلات مزمن دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان هر دو سایر بیماری های زمینه ای مشابه با دیابت دارند پیشنهاد نشود.

بیاموزید: ایمپلنت دندان چیست؟

پل ها

بریج ها اساساً دندان مصنوعی هستند کدام ممکن است بین دندان های ۲ طرف دندان اجتناب کرده اند بازو گذشت نصب می شوند. دندان‌های کناره‌ها به روکش‌هایی مجهز شده‌اند به همان اندازه محکم‌تر شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب پل بین آن‌ها تدریجی شود. اگرچه بریج ها اجتناب کرده اند دوام کمتری نسبت به ایمپلنت ها برخوردار هستند، با این حال همچنان امکان خوبی برای کسانی هستند کدام ممکن است هر ۲ طرف پرکننده های دندانی دارند هر دو قابل انجام است در پایان خواستن به روکش داشته باشند.

بیاموزید: ۸ سیگنال کدام ممکن است قابل انجام است به معامله با پایه خواستن داشته باشید

نتیجه

اگر مشکلات دندانی دارید کدام ممکن است در نتیجه مشکلات بهزیستی تبدیل می شود هر دو اعتقاد به نفس ممکن است را خرس تأثیر مکان ها، پیشنهاد تبدیل می شود برای بهتر از امکان همراه خود دکتر مراجعه به کنید. دندانپزشک ممکن است شاد ممکن است کدام ممکن است مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب هر فاصله درمانی فعلی را دلیل دهد.

سلب وظیفه: اظهارات، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات {در این} نشریات صرفاً درمورد به نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت کنندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند Credihealth را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر(ها).

همراه خود ۹۹۴-۹۹۴-۸۰۱۰ +۹۱ تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشاوران پزشکی Credihealth صحبت کنید. رایگان. در محدوده دکتر متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلینیک صحیح، ارزیابی ارزش معامله با اجتناب کرده اند امکانات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز رسانی در پایان پزشکی کمک بگیرید
کمک پزشکی

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر