فعال رسانه ای نزدیک به سعید جلیلی: غرب به ایران ۷۲ ساعت برای امضای قرارداد مهلت داد – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; طبطی در توییت خود نوشت: غرب همان برنامه را ۶ ماه پیش گذاشت که هنوز تحریم های بیشتری روی میز است و می گویند فقط ۷۲ ساعت برای تمدید برجام باقی مانده است؟ این توافق ضعیف نباید امضا شود تا مشخص شود این غرب است که برای متعادل کردن بازار نفت به توافق نیاز دارد نه ایران. در غیر این صورت، تاثیر «حداکثری» تحریم ها بر ایران به پایان رسیده است.