فعال سیاسی: حاضرم با آقای دکتر بحث کنم. آژه ای در مورد جرم سیاسی – پایگاه خبری مدآرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا;حسین کنعانی مقدم از مخالفان سیاسی قرارگاه در پاسخ به این سوال که آقای اژه ای دعوت به گفت و گو را مطرح کردند، گمان می رود در سال های گذشته طرح ملی آشتی و گفت و گو ارائه شده است. اما برخی از افرادی که در مناصب دولتی بودند گفتند که نیازی به این بحث ها نیست، نظر شما در این مورد چیست؟ با آقای آژه ای نمی توان به این مشکل پی برد زیرا وظیفه تشکل ها و احزاب سیاسی است که برای ایجاد وحدت و وحدت ابتکار عمل کنند.

بخش هایی از مصاحبه کنعانی مقدم را در ادامه می خوانید:

*اگر در جایگاه متهم بود چنین پیشنهادی می کرد و درباره علت اخبار اخیر صحبت می کرد تا افکار عمومی روشن شود. الان در شورای انقلاب فرهنگی و دولت طرح گفت و گوی ملی را مطرح کردند، اما نباید گفت و گوی کشور به کشور باشد و اینکه دولت این طرح را شروع کند، این کاملا اشتباه است. در عوض باید محل تفکر و محل بحث برای طرفین ایجاد شود.

* در گذشته که آقای خاتمی درباره موضوع آشتی ملی صحبت می کرد، من مخالف این طرح بودم. من معتقدم ما از سیاست عصبانی نیستیم، مشکل ما این است که نمی خواهیم با هم صحبت کنیم. من حاضرم بحث و مناظره سیاسی کنم تا آقای آژه ای در مورد جرم سیاسی صحبت کنند. این درگیری ها می تواند راهی برای برون رفت از این مشکلات سیاسی باشد.

*کسانی که شروط اول را می گذارند یعنی نمی خواهند گفت وگو کنند، باید گفت و گو ایجاد شود و اگر در آنجا قولی داده شد و محقق نشد، از قبل در مورد آن صحبت شود. آقای آژه ای به عنوان رئیس شورا نیازی به پاسخگویی به قوه مجریه و مقننه ندارد. زیرا در مسائل اخیر هر سه قوه باید در قبال مسئولیت خود پاسخگو باشند.

*علت اینکه در مواقع بحران این موضوع را مطرح می کنیم این است که مدیران ما مدیران مشکل ساز هستند و فقط در مواقع بحران به تصمیم گیری و اقدام می اندیشند و در مواقع بحران هرگز نمی توانند تصمیم درستی بگیرند.

*مسائل مهمی مثل موضوع هسته ای و ۱+۵ که گاهی تکمیل و گاهی تعلیق می شود را مورد بحث قرار می دهیم. در داخل کشور باید فرصتی باشد که گروه های مختلف صحبت کنند و افکار عمومی در این بحث ها حضور داشته باشند، وقتی مردم نظرات خود را بیان می کنند این ضامن ادامه بحث است.