فیلم برادران لیلا | بازیگران، بازیگران و داستان فیلم برادران لیلا


فیلم برادران لیلا یکی از آثار بین المللی سینمای ایران است. بازی نمادین این فیلم در جشنواره کن باعث شهرت فیلم برادران لیلا قبل از اکران خانگی شد.

فیلمسازان برادران لیلا

تهیه کننده و کارگردان سعید روستایی
تهیه کننده جواد نوروزبیگی
فیلمسازان هومن بهمنش (دوربین)
بهرام دهقانی (تدوینگر)
دسته وحشی (موآب)
تاریخ انتشار ۲۵ مه ۲۰۲۲
فیلمسازان برادران لیلا

بازیگران فیلم برادران لیلا

بازیگران فیلم برادران لیلا

داستان فیلم برادران لیلا

داستان این فیلم درباره زندگی سخت و دشوار لیلا و پدر معتادش و چهار فرزندش است که شرایط مناسبی ندارند.