فیلم خلبان – گروه و بازیگران فیلم خلبان ساخته ابراهیم ابراهیمیان


فیلم پرواز کاری از ابراهیم ابراهیمیان است که بازیگران و آثار متفاوت او را به شهرت رسانده است. فیلم پرواز آنها تغییر کرده اند.

گروهی از فیلم های آزمایشی

مدیر، منشی ابراهیم ابراهیمیان
تهیه کننده محمدرضا مصباح
عوامل حامد حبیب زاده (موسیقی)
علیرضا برازنده (فیلمبردار)
ژینوس پدرام (ویراستار)
نوع در جامعه
بازی ۳ اکتبر ۲۰۱۸
حراجی ۵۸۹,۴۰۰,۰۰۰ بادام زمینی
گروه فیلمبرداری هوایی

بازیگران فیلم خلبان

بازیگران فیلم خلبان

داستان فیلم خلبان

وحید می داند که همسرش پسر چهار ساله شان را بدون رضایت او برای عمل قلب به تهران آورده است. او به همراه برادرش سعید در مدت کوتاهی وارد تهران می شود و این آغاز یک مشکل پیچیده بین آنهاست.