فیلم روز ششم بازیگران و بازیگران فیلم روز ششم حجت قاسم زاده


فیلم روز ششم اولین اثر حجت قاسم زاده است که بازیگرانش فیلم روز ششم را محبوب کردند.

بازیگران فیلم روز ششم

کارگردان حجت قاسم زاده اصل
تهیه کننده رحمان سیفی آزاد
عوامل آریانا قاسم زاده (موسیقی)
علیرضا برازنده (فیلمبردار)
پرهام وفایی (ویراستار)
عرفان وی (ناشر)
نوع در جامعه
تحلیل و بررسی ۱ ژوئیه ۱۴۰۱
فیلمسازان روز ششم

بازیگران فیلم روز ششم

بازیگران فیلم روز ششم

داستان فیلم روز ششم

زندانی به نام احمد که برای زنده ماندن تنها پنج روز فرصت دارد تا پاسخ معماهای متعددی را بیابد، برخی از وقایع در گذشته اتفاق افتاده است، بدون اینکه روشن شود، پاسخی برای مشکلات امروز نخواهد یافت، اگر احمد نتواند. موفق شدن. ، در روز ششم کشته می شود.