فیلم سه کم حبس با بازی زوج هنری محسن تنابنده و پریناز ایزدیار


فیلم سه بعدی زندان او یکی از موجودات اجتماعی رهبر آن است که طبقه کارگر او را به شهرت رسانده است فیلم سکام حبس و

بازیگران فیلم سه کام Prison

مدیر، منشیسامان سالور
تهیه کنندهساسان سالور
نمایندگاناورکی ستار (موسیقی)
مسعود سلامی (بازیگر سینما)
نوعدر جامعه
تاریخ صدور
سه فیلمساز زندان Com

بازیگران فیلم سه کام Prison

بازیگران فیلم سه کام Prison

داستان فیلم سکام حبس

از جزئیات این فیلم خبری در دست نیست.