کنایه احمدى نژاد به دولت


دولت بهار: احمدی نژاد: می خواهند نان را کوپنی کنند، بگونه ای توجیه می کنند که توهین به شعور ملت است!

رییس جمهور اسبق با بیان مطلب فوق، افزود؛
هر کاری که سیستم در هر جای دنیا می کند، باید انعکاس خواست مردم باشد. الان می خواهند نان را کوپنی کنند. می گوید ما یک کشور همسایه داریم که ۳ میلیون تن گندم کم دارد، می خواسته از ما قاچاق کند، ما قیمت را بالا برده ایم که قاچاق نکند. من همان لحظه، گفتم ۳ میلیون تن، ۳۰۰ هزار تا کامیون ۱۰ تنی می شود. این کدام مرز است که روزی ۱۰۰۰ تا کامیون قاچاق می شود!؟ از کل بندر جنوب روزانه ۱۰۰۰ کامیون وارد کشور نمی شود! اینگونه توجیه کردن توهین به مردم است.

صادقانه به مردم بگویید وارد نکردیم، ارز نداریم، کم داریم، اسراف می شود، مردم الان اگر قیمت را بالا نبریم، گرفتار می شویم! مردم این را بهتر می پذیرند تا بخواهید به شعور آنها توهین کنید! می گوید ۱۰۰۰ کامیون می خواسته قاچاق شود و ما جلویش را گرفتیم!

شما که اینقدر استاد کار هستید پس همه مسائل را همینگونه سریع حل کنید!

سریعترین رژیم لاغری