18
شهریور

لوبیا (حبوبات ، عدس ، غلات) چطور؟ : غذای مقوی


من شنیده ام که D-mannosis با گفتاری که اغلب در سبزیجات یافت می شود مرتبط است. آیا به شناسایی ترکیبات موجود در حبوبات و غلات مانند کینوا و جو دوسر کمک می کند؟ و چگونه دقیقاً از مکمل D-mannose استفاده کنم ، مانند 30 دقیقه قبل از غذا یا 30 دقیقه بعد از غذا یا هنگام غذا خوردن و غیره.