17
شهریور

لوبیا را به “مرغ ، برنج ، کلم بروکلی” معمول اضافه کنید: یک وعده غذایی مقوی


مرغ ، برنج ، کلم بروکلی بیشترین غذاهایی هستند که برای افرادی که به دنبال عضله سازی هستند خوش فرم هستند. خوردن زودهنگام و ارزان غذا آسان تلقی می شود. من احساس می کنم که افزودن لوبیا سیاه (یا بیشتر حبوبات) یک راه ساده و آسان برای بهبود آنها در هنگام برداشت است. آیا دلیلی وجود دارد که بهبود نمی یابد یا نباید اغلب مصرف شود؟