لیست شرکت ها بیمه نامه پزشکی مجبور برای سال ۲۰۲۰


بیمه نامه پزشکی مجبور به دارندگان آن این حق را می دهد کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند شرکت ها پزشکی را در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت بدون هزینه بدست آمده کنند. هر سال لیست اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات بیمارستان تنظیم می تنبل. این دلیل است، باید بدانید کدام ممکن است در سال ۲۰۲۰ بیمه مجبور پزشکی برای ادغام کردن چه مواردی تبدیل می شود. حیاتی است کدام ممکن است همراه خود اطلاعاتی کدام ممکن است در صورت لزوم اجتناب کرده اند حقوق ممکن است دفاع کردن می تنبل، شناخته شده شوید.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اگر به هر دلیلی سودآور به بدست آمده بیمه درمانی نشدید، مقامات ممکن است جریمه ای را {به دلیل} نداشتن بیمه درمانی برای شما ممکن است در تذکر بگیرد. متعاقباً، باید همراه خود حاضر دهنده بیمه شخصی مراجعه به کنید به همان اندازه ممکن است را با اشاره به بهتر از قالب بیمه درمانی کدام ممکن است نیازهای خانوار ممکن است را برآورده می تنبل، راهنمایی تنبل.

لیست شرکت ها بیمه نامه پزشکی مجبور برای سال ۲۰۲۰ به رئوس مطالب زیر است:

این سیستم بیمه مجبور پزشکی اساس ۲۰۲۰

شرکت ها بی نظیر جاده مشی معمول کمک اضطراری است. در صورت وجود خطر برای جان هر دو بهزیستی بیمه شده، پرسنل بیمارستان معامله با می کنند. متعاقباً، ممکن است باید برخی اجتناب کرده اند این سیستم های محافظت سلامت داشته باشید.

بیمه درمانی مجبور شرکت ها زیر را محافظت می دهد:

 • ازمایش پزشکی.
 • همراه خود پزشکی کدام ممکن است کلینیک تکیه کن به بیمه شده را می پذیرد، وقت تحقق بگیرید.
 • شرکت ها خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان را بدست آمده کنید.
 • معاینه درمانی در منزل هر دو در کلینیک.

لیست شرکت ها رایگان برای ادغام کردن:

 • مداخله جراحی.
 • پیش آگهی.
 • پیشنهاد پزشکی.
 • شرکت ها در زمینه دندانپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان.
 • سایر معاینات

عملیات رایگان

مداخله جراحی برای بیمه پزشکی مجبور همراه خود پیش آگهی بیماری های توجه امکان پذیر است:

 • بدشکلی شبکیه {به دلیل} آسیب دیدگی.
 • آب مروارید؛
 • گلوکوم؛
 • آمبلیوپی هر دو استرابیسم (در یک واحد کودک)؛
 • حواس پرتی عکس کدام ممکن است اقامت را دردسرساز می تنبل.

تیغه سوراخ بینی

این سیستم بیمه پزشکی مجبور اولین برای ادغام کردن جراحی تیغه سوراخ بینی بسیار تعجب کرد است. جراحی سوراخ بینی ساده طبق پیشنهاد دکتر انجام تبدیل می شود.

دکتر باید ارائه می دهیم بگوید کدام ممکن است جراحی تیغه سوراخ بینی در نتیجه اشیا زیر شده است:

 • مشکلات تنفسی
 • اجتناب کرده اند کف دست دادن حس بویایی.
 • تورم غشای مخاطی؛
 • شیوع سارس
 • تنفس بلند شبانه غیر خالص در هنگام خواب.
 • خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد مداوم در سینوس ها.

بیمه نامه مجبور سلامت ارائه می دهیم امکان می دهد کیسه صفرا را بدون هزینه بردارید. کدام ممکن است در صورت پیش آگهی کوله سیستیت هر دو اختلال در کار کردن تجهیزات گوارش. در چارچوب این سیستم اساس، مداخله جراحی برای انکولوژی، خانمها، فلبولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای وجود هر گونه آسیب شناسی به راحتی در دسترس است است.

عملیات رایگان کدام ممکن است آسیب به اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت انسان را اجتناب کرده اند بین می برد. جراحی پلاستیک خرس این سیستم بی نظیر قابل انجام نیست.

پیش آگهی اجتناب کرده اند طریق بیمه نامه پزشکی مجبور

برای ادغام کردن اقدامات زیر است:

 • الکتروکاردیوگرام.
 • سونوگرافی تیروئید، سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندام های لگنی.
 • ماموگرافی.
 • تصویربرداری فلورسانس
 • اشعه ایکس.
 • تصویربرداری رزونانس مغناطیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توموگرافی کامپیوتری.
 • بیوپسی؛

لیست شرکت ها درمانی بیمه نامه مجبور پزشکی

کارمند بهداشت رایگان، مطابق همراه خود بیمه نامه های پزشکی، در سن ۲۱ سالگی هر دو بعدی اعمال تبدیل می شود. معاینه مناسب پزشکی هر سه سال یکبار حیاتی است.

شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند این پوشش، اشیا زیر موجود است:

 • فشار خون را چک می تنبل.
 • آزمایش گلوکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول خون.
 • فلوروسکوپی (سالانه انجام تبدیل می شود).
 • معاینه دندانپزشکی.
 • الکتروکاردیوگرام.
 • بازرسی مدفوع اجتناب کرده اند تذکر خون.
 • تصمیم گیری خطر بیماری قلبی عروقی (برای مبتلایان زیر ۶۳ سال).
 • برای خانمها: ماموگرافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاینه نهایی توسط متخصص خانمها.
 • برای پسرها: تصمیم گیری مرحله آنتی ژن پروستات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مشاوره اورولوژیست.

پس اجتناب کرده اند حضور در سن ۳۶ سالگی، لیست شرکت ها کارمند بهداشت برای ادغام کردن اشیا زیر است:

 • ارزیابی کامل ادرار، مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون را انجام دهید.
 • معاینه توسط متخصص گوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه دکتر.
 • توصیه همراه خود پروکتولوژیست، متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراح.
 • سونوگرافی حفره معده.

پس اجتناب کرده اند ۶۰ سال، عملکرد های اضافی عبارتند اجتناب کرده اند:

 • معاینه توسط توجه دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابعاد گیری فشار موجود در توجه.
 • کولونوسکوپی؛
 • همراه خود بهتر از متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب مراجعه به کنید.
 • اسکن دوبلکس عروق.
 • برای خانمها: پیش آگهی سیتولوژیک پاپ اسمیر.

آزمون هایی کدام ممکن است می توانند در سال ۲۰۲۰ بدون هزینه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این جاده مشی نمایندگی کنند

اکثر نمایندگی های بیمه ارائه می دهیم این امکان را می دهند کدام ممکن است بررسی های زیادی را بدون هزینه انجام دهید. آنها به ۲ گروه کلی کلینیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر پزشکی قطع می شوند. کلینیک نهایی برای ادغام کردن:

 • مدفوع برای حضور خون، انگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات پاتولوژیک در تجهیزات گوارش.
 • بزاق؛
 • مایع سینوویال.
 • خون برای انگل هایی کدام ممکن است باعث مالاریا می شوند.
 • پدیده لوپوس اریتماتوز را بشناسید.
 • بخش هایی اجتناب کرده اند مجرای ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروستات.
 • ترشحات تناسلی زنانه.

مجموعه آزمایش‌های پزشکی شخصی آزادانه برای ادغام کردن آزمایش‌های ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون است.

گروه پزشکی ویژه برای ادغام کردن:

 • تحلیل نهایی
 • بررسی زیمنیتسکی
 • مرحله پروتئین در ادرار صبح هر دو بعد اجتناب کرده اند ظهر.
 • اشیا اشکال را بشمارید
 • تصمیم گیری مرحله کلسیم، پتاسیم، سدیم، فسفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلفا آمیلاز.
 • آزمایش خون ادرار.

علاوه بر این آزمایشات خون نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل، موسسات پزشکی مطالعاتی را برای ایجاد مرحله زیر انجام می دهند:

 • هموگلوبین در پلاسما
 • گرانول گلبول زرشکی.
 • سلول های تک هسته ای
 • شمارش پلاکت؛
 • سلول های شبکیه

بیشتر اوقات مؤسسات پزشکی می توانند برای پیش آگهی فیلاریازیس، خوب اسمیر خون بگیرند.

بدست آمده شرکت ها بیمه سلامت دندان

در گذشته اجتناب کرده اند برای مشاوره دندانپزشک در یک واحد بیمارستان دولتی، بازرسی کنید کدام ممکن است چه چیزی در بیمه نامه پزشکی مجبور دندانپزشکی در سال ۲۰۲۰ گنجانده شده است:

 • بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه اولین
 • معامله با بیماری های دندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه.
 • اشعه ایکس.
 • بردن آهک؛
 • کاهش فک همراه خود دررفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دررفتگی علاقه مند به.
 • معامله با خالص.
 • کشیدن دندان.
 • عملیات در حفره دهان.
 • خلاص شدن اجتناب کرده اند شر جسم خارجی فعلی در کانال دندان.

لیست شرکت ها پزشکی رایگان حاضر شده به کودکان:

 • نقره در مرحله دندان.
 • اشباع مینای دندان همراه خود چرخ دنده معدنی.
 • ارتودنسی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند محصولات متحرک.

در گذشته اجتناب کرده اند برای مشاوره دندانپزشک برای معامله با پوسیدگی دندان، باید بدانید کدام ممکن است چه چرخ دنده پرکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چرخ دنده در بیمه نامه مجبور پزشکی گنجانده شده است:

 • سیلیکات، پرکننده زجاجیه، سیمان فسفاته.
 • طیف گسترده ای از خمیر دندان برای پولیش دندان.
 • شانه ها
 • آرسنیک؛
 • ضد عفونی کننده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای همراه خود منشاء بومی.
 • فیلم اشعه ایکس.
 • سایر چرخ دنده مصرفی (پنبه، باند، فرز).

فرآیند MRI رایگان

دارندگان بیمه نامه سلامت مجبور می توانند اشیا زیر را انجام دهند: ام آر آی رایگان. برای امتحان کردن این، اجباری است همراه خود نمایندگی بیمه ای کدام ممکن است بیمه نامه مجبور پزشکی را برای شما ممکن است صادر کرده است، مراجعه به کنید. علاوه بر این باید مشخص شوید کدام ممکن است خواه یا نه MRI در لیست خدماتی است کدام ممکن است او برای آن ارزش تیز کردن می تنبل هر دو خیر.

اگر MRI {در این} پوشش گنجانده شده باشد، باید اجتناب کرده اند ناحیه هر دو به فرماندهی ارشد پزشکی کلینیک (همراه خود امضای دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان) ارجاع بدست آمده کنید.

این شرکت ها به توضیحات زیر حاضر تبدیل می شود:

 • نامشخص به بیشتر سرطان ها هر دو بیماری اندام.
 • مشکلات قلبی عروقی.
 • پارگی رباط.
 • اختلال مغزی.
 • معامله با بعدی را بعد اجتناب کرده اند جراحی تصمیم گیری کنید.

امتیازات

تعدادی از سود موجود است کدام ممکن است لیست در عمق ای اجتناب کرده اند شرکت ها پزشکی رایگان است. مقامات ارزش این تسهیلات را به ارزش بیمارستان تیز کردن می تنبل. هر گروه اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی فهرست متفاوتی اجتناب کرده اند رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت دارند.

اشخاص حقیقی متعلق به دسته زیر می توانند برای مزایای دولتی اضافی تقاضا دهند:

 • بازنشسته
 • معلولین.
 • یتیمان
 • {اعضای خانواده} های پرجمعیت.
 • شهروندانی کدام ممکن است در نبرد نمایندگی کردند.

برای خانوار هایی کدام ممکن است سه فرزند هر دو تا حد زیادی از آنها تربیت می شوند، به صورت محبوب، اشیا زیر انجام تبدیل می شود:

 • تخصیص داروهای رایگان برای جوانان زیر شش سال همراه خود مدل پزشکی.
 • شرکت ها در کلینیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان ها خارج اجتناب کرده اند عملکرد.
 • بازدید به آسایشگاه.
 • بدست آمده بی هدف اجتناب کرده اند ویتامین های غذایی.

مزایای بازنشستگان عبارتند اجتناب کرده اند:

 • دارویی
 • نصب دندان مصنوعی.
 • مراقبت اجتناب کرده اند توچال.
 • کارمند بهداشت سالانه رایگان همراه خود لیست در عمق ای اجتناب کرده اند شرکت ها.

مطالب مرتبط: هر آنچه کدام ممکن است باید با اشاره به قالب های بیمه درمانی در گذشته اجتناب کرده اند انواع آن بدانید

نتیجه

فهرست اقدامات محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت برای اشخاص حقیقی دارای معلولیت بستگی دارد دسته اشخاص حقیقی دارای معلولیت دارد. علاوه بر این این، کودکان بی سرپرست می توانند برای بدست آمده داروهای تجویزی توسط دکتر بدون هزینه اقدام کنند. علاوه بر این نمایندگان این دسته اجتماعی ملزم به صدور کوپن برای آسایشگاه، کمپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحتگاه طبق تذکر اسناد هستند.

ممکن است باید همراه خود حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی شخصی مراجعه به کنید به همان اندازه ممکن است را اجتناب کرده اند طریق لیست مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها رایگان فعلی در یک واحد قالب بیمه خاص راهنمایی تنبل. سپس موردی را انواع کنید کدام ممکن است نیازهای خانوار ممکن است را برآورده تنبل.

سلب پاسخگویی: اظهارات، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات {در این} نشریات صرفاً درمورد به نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند Credihealth را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر(ها).

همراه خود ۹۹۴-۹۹۴-۸۰۱۰ +۹۱ تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخصصان پزشکی Credihealth صحبت کنید. رایگان. برای انواع صحیح کمک بگیرید دکتر تمرکز بر هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلینیک، ارزیابی ارزش معامله با اجتناب کرده اند امکانات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز رسانی در پایان پزشکی
کمک پزشکی

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر