مالیات آستان قدس به حساب دولت واریز نمی شود – پایگاه خبری مدارا


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه مدارا؛ روزنامه خراسان به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استانداری خراسان رضوی نوشت: مالیات آستان قدس رضوی همچنان به صورت پولی و هزینه ای ادامه دارد و پرونده آنها بدون معافیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده در حال رسیدگی است. ماده ۱۲ و ماده ۹ جدید به عنوان مثال استفاده آنها از محصولات کشاورزی منجر به صفر شدن مالیات می شود.

عموماً این تسهیلات مشمول مالیات بر ارزش اضافی نمی شود.

حسین پور معاون مدیرکل امور مالیاتی استان در خاتمه اظهارات مدیرکل اظهار داشت: وصول و مانند سایر موارد به حساب واریز شده است.

برای مالیات عملیاتی آستان قدس و مؤسسات وابسته، خود آستان قدس طبق اصل ۱۳۹ مانند سایر بقاع متبرکه از سوگند و سوگند مستثنی است. فقط مربوط به شرکت های وابسته به آستان قدس است که آنها هم ادغام و سرمایه گذاری کرده اند، یعنی از آنها گرفته شده، به حساب خاصی واریز شده و بعد خودش به آستان قدس برگشته است.

می پرسیم آیا این تعریف به این معناست که آستان قدس معاف از مالیات و فقط مشمول معافیت مالیاتی است؟ این سازمان اظهارنامه می کند، وظایف قانونی خود را انجام می دهد، حسابرسی می شود، مالیات آن اخذ می شود، اما در گزارش دولت لحاظ نشده است.» در واقع به شفافیت فعالیت آنها کمک می کند.

در واقع سوال ما در مورد نرخ مالیات آستان قدس رضوی در سال گذشته بی پاسخ مانده و مدیرکل نیز پاسخ قطعی به این موضوع نمی دهد.