محسن امین زاده: گروه بزرگی از اصلاح طلبان حامی توافق و مخالف نظرات آقای لیلاز – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا;محسن امین زاده، اصلاح طلب سیاسی با استناد به سخنان سعید لیلاز، اقتصاددان در گفت و گو با روزنامه اعتماد گفت: در شرایطی که تندروها در تل آویو، واشنگتن و تهران آخرین تلاش های خود را برای جلوگیری از توافق برجام دنبال می کنند. سخنان دوست عزیزم سعید لیلاز در مورد قدرت هسته ای ایران شگفت انگیز بود سخنانی که با ایمان بزرگ اصلاح طلبان در تضاد است.

امین زاده تاکید کرد: البته انرژی صلح آمیز هسته ای بخشی از توان ملی ایران است و افزایش کمی و کیفی صنایع صلح آمیز هسته ای نیز می تواند بخش مهمی از قدرت بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات هسته ای باشد.

این مصلح سیاسی افزود: ایده فرصتی برای کسب قدرت اقتصادی در شرایط تحریم های جهانی هر روز کمتر تاثیرگذار می شود. اما اگر سعید فکر کند که بدون اقتدار اقتصادی که در گرو همکاری با دنیاست که مبنای تجربه موفق همه تحولات جدید از جمله چین است و بدون قدرت ساده و گفت‌وگوی قوی و مؤثر بدون خرد در حکومت، عموم مردم می‌توانند. زیر رگبار توپ ها و موشک ها بیفتیم ما باید راهی پیدا کنیم تا جنگ هسته ای به کره شمالی برسد.

وی افزود: اگر به او اجازه دهند به میان مردم برود، در آنجا می بیند که چگونه مردم فقیر و گرسنه و که از تمام دنیا اطلاعی از زندگی حیواناتی مانند حیوانات ندارند، زیر لوله های بی شمار موشک و توپ می چرخند. و رویا آنها برای نجات از رنجشان فقط در قبرشان آرام می گیرند. جایی که البته عوامل محیطی به همه احزاب کمک کرده است که تنها با توپ و بمب و رویاها و گور خود از این حکومت و این ملت رها شوند.