10
شهریور

مدرک علوم؟ : غذای مقوی


سلام!

من در کار آموزشی خود با خیابان روبرو می شوم و سعی می کنم چیزهای جدیدی را که برایم جالب است بیابم. من واقعاً در دو سال گذشته به بدنسازی روی آورده ام و فکر می کردم که علم تغذیه را مطالعه می کنم زیرا شامل چیزی است که من واقعاً می خواستم در مطالعه خود انجام دهم. دو گزینه دیگر من آمار بزرگ یا مدیریت پزشکی بزرگ است. فقط می پرسم که چه نوع کاری وجود دارد یا به طور کلی بزرگ است ، اما خبری وجود دارد که باید از آن قدردانی کرد.