4
شهریور

مزایای بازنشستگی پس از ورزش – دکتر رویا خادمیان


tasvir shakhes20 - مزایای بازنشستگی پس از ورزش

مزایای بازنشستگی پس از ورزش

به گفته محققان ، نوشیدن دو لیوان شیر بعد از ورزش به سوزاندن چربی بیشتر و افزایش حجم عضلات کمک می کند.

محققان دانشگاه مک مستر در همیلتون ، انتاریو ، 56 مرد بین 18 تا 30 سال را به مدت 12 هفته و پنج روز در هفته در برنامه ورزشی قرار دادند. شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم شدند:

گروه اول بعد از ورزش دو لیوان شیر کم چرب مصرف کردند.

گروه دوم بعد از ورزش نوشیدنی های سویا (با پروتئین و انرژی مشابه شیر) مصرف کردند.

گروه سوم: خوردن نوشیدنی های کربوهیدرات دار بعد از ورزش.

در پایان این دوره مشخص شد که گروه بازنشسته یک کیلوگرم چربی و گروه کربوهیدرات خوار یک کیلوگرم چربی از دست داده اند.

کسانی که از نوشیدنی های سویا استفاده می کردند چربی خود را از دست ندادند. گروه بازنشسته در مقایسه با افرادی که سویا مصرف می کردند ، 40 درصد یا 1135 گرم توده عضلانی افزایش دادند.

علاوه بر این ، گروه شیرخوار 36 درصد یا 1500 گرم بیشتر از گروه کربوهیدرات خوار عضله داشتند.